Arkiv

Kommunikation

Informationssøgning


Arbejdstilsynets hjemmesideKronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 


Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.

Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.


Den røde smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.


      Forebyggelsesfondens hjemmeside


Forebyggelsesfonden er en fond under Beskæftigelsesministeriet, der årligt uddeler op til 350 mio. kr. til at forebygge nedslidning, forbedre rehabilitering og fremme medarbejdernes sundhed.

Formål
Forebyggelsesfondens formål er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladser. Fonden dækker projekter indenfor fire følgende hovedformål.

Hovedformål 1:
Forebygge nedslidning og få medarbejderne til at blive i arbejde

Hovedformål 2:
Forbedre sygemeldtes rehabilitering og genoptræning

Hovedformål 3:
Øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet

Hovedformål 4:
Forebygge stress og psykisk nedslidning


Informationssøgning på www.arbejdsmiljoviden.dk

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er et betydeligt sammenfald mellem de erhverv, der har størst risiko for førtidspensionering og tidlig efterløn. Rengøring, restauranter og bagerier er de tre erhverv med størst risiko for førtidspension og dernæst ligger de også på top 20 over dem der har størst risiko for efterløn. Dette gør sig gældene da erhvervene karakteriseres som fysisk eller psykisk belastende arbejde – de nedslidningstruende brancher START ET STED 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar