Arkiv

Kalkulation

På denne side kan i følge med i hvordan man bruger Kalkulation i praksis og hvad de forskellige formler betyder.
  • Omregningstal = Omregningstallet fortæller bl.a. hvordan man udregner hvor mange flere råvarer du skal indkøbe i en virksomhed til en bestemt mængde rensede/klargjorde råvarer. Omregningstallet viser også at den klargjorte pris bliver 1 komma et eller andet større end prisen pr. mængden. Da omregningstallet altid er større en 1 hvis der er svind på råvareren.  
  • Svindprocent = Svindprocenten beregnes ud fra hvor meget procent svind der forekommer når den Urenset vægt er trukket fra den Renset vægt. Så man får den præcis vægt der er i svind på den pågældende råvarer. Denne svind omregner man så til procent ved at dividere med den Urenset vægt samt ganger med de 100%. Så har man svindprocenten.
  • Dækningsgrad = Et udtryk for hvor stor en grad en ret skal dække omkostningerne i firmaet. For at regne dækninggraden ud har vi brug for nogle økonomiske informationer såsom Kostprisen + Omkostningerne (Nettosalgspris).
  • Bruttofaktor = Er et forholdstal imellem netto- og bruttosalgspris. For at regne denne faktor ud skal man bruge et gyldent tal som inkludere moms, løn, og andre omkostninger forbundet med restaurantvirksomheden. Dette tal er altid 153,25
  • Det gyldne tal = Momsen og Betjeningen/Feriepengene lægges sammen og divideres med Nettoprisen og ganges med 100 for at få en procent. Procenten plusses til sidst med 100 kr. Og her får du altid 153,25! - Derfor bruges denne formel også til at efter tjekke dine tal.
  • Moms = Afgift (Skat) alle handlende skal betale til staten. En forkortelse af Merværdi - Omsætningsafgift, hvilket betyder at hver gang varerens Merværdi forøges ved produktionen, forarbejdingen og videresalget opkræves der en afgift. 


 FORKALKULATION        C
14,74 % betjeningsafgift incl. feriepenge
Varens navn:

Udbytte og enhed:     Antal couv.:                    Antal stk.:                       Antal kg.:                      Antal l.:

Dækningsgrad:               %                              Bruttofaktor:                   


Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne3

Kolonne 4

Kolonne 5

Råvarer og ingredienser

Mængde

Kostpris
excl. moms
pr. enhed

Omreg­ningstal
3 dec.

I alt
2 x 3 x 4

Kr.

ØreKr.

Øre

 Råvare beskrivelse

 Kg,L,Stk

 Kost pris fra liste Altid tre decimaler

 Kolonne 2.,3. & 4. ganget (x)

Diverse incl. krydderier, pynt, papir m.m.

                                                                                                     Kr.             Øre

6. Kostpris i alt

 Alt i kolonne 5. plusses (+) sammen10. Bruttosalgspris (nr. 8)

 Skriv det i kolonne 8.Bruttosalgspris (BS)
incl. moms og betjening
udregnes således:
Bruttofaktor x Kostpris i alt    11. ¸ Moms 20%

 Kolonne 10. x 0,2¸ Betjening 14,74%

 Kolonne 10. x 0,147412. Nettosalgspris (NS)

 Kolonne 10. - 11. - 11₂.7. BS incl. moms og betj. 

13. ¸ Kostpris (nr. 6)

 Kolonne nr. 6.8. Bruttosalgspris, oprundet

 Oprund til den næste 5er eller 10er14. Dækningsbidrag (DB)

 Kolonne 12. - 13.9. Bruttosalgspris pr. enhed

 Enheden divideret (/) med Bruttosalgsprisen15. Kalkuleret dækningsgrad:
DB (nr. 14) x 100 =Kolonne 14.x100=%
    NS (nr. 12)           Kolonne 12

                                                                                      Underskrift:Formler

Omregningstal Urenset vægt 
                             Renset vægt

&                      = Indkøbt vægt
                            Brugbar

Eller                 = Klargjort pris pr. kg
                            Indkøbspris pr. kg

Svindprocent   = (Urenset vægt - Renset vægt) x 100
                             Urenset vægt

Delstyksprocent
                         = Delstyk vægt x 100
                             Helstyk vægt
Svindprocent    
til omregningstal  
                         100                         
                            (100 - Svindprocent)
Omregningstal 
til Svindprocent
                         = (Omregningstal - 1) x 100
                              Omregningstal

Bruttofaktor     (153,25 (%)              )
                             (100 - Dækningsgrad)

De gyldne tal   = Moms + Betjening/Feriepenge= 34,74 % af Bruttosalgsprisen

                           34,74 % af Bruttosalgsprisen x 100 = ?%
                           Nettoprisen

                           ?%+100 = 153,25

Moms               =  - moms: x 0,2
                             + moms: x 1,25

Ingen kommentarer:

Send en kommentar