Arkiv

Førstehjælp og brand

Definition  på førstehjælp 
Førstehjælp er den første hjælp, der ydes af en person til en, der er kommet til skade eller er blevet alvorligt syg.

Man kan blive straffet for at løbe fra et ulykkested. Det skal VI nemlig lære at tackle.
3600 får et hjerteanfald om året hvilke svare til 10 om dagen.
200 ud af de 3600 bliver reddet om året.
I sverige, Norge og Tyskland bliver der reddet 600 om året.


Kapitler vi skal kunne uden ad –
·         Livreddende førstehjælp
·         Hjerte – lunge –redning
·         Førstehjælp ved tilskadekomst
·         Førstehjælp ved sygdomme
·         Færdselsrelaterede førstehjælp

Tag stilling! Find ud af hvor DU kan hjælpe bedst…..
Hjælp indefor 6-8 minutter til folk der er bevidstløse ellers kan de allerde været blevet hjerneskadet fordi ikke har fået nok ilt til hjernen.
24 % ilt får man ind hvis man trækker vejret
16% ilt puster man ud ved udåndning


4 Hovedpunkter
  1. Skab sikkerhed
  2. Vuder personen
  3. Tilkald hjælp
  4. Udøv førstehjælp

Skab sikkerhed
Sikrer dig selv først
Få overblik
Sikring af hjælpere og de tilskadekommende
Red ikke nogen fra siloer

Færselsrelateret førstehjælp
Undgå domino effekt i eksempelvis færdselsuheld på motorveje.
Trafikuheld – sluk motoren og tænd det lille røde trekantsknap (havariblinket) der advare andre bilister  ellers advar ved at vinke til bilisterne udefra vejkanten– advarselstrekant sættes op 50 meter bagud på almindlige veje og 100 meter bagud på motorveje – pulverslukkere sættes på kørebanen så du kan slukke en bil der er udbrudt i brand – brug sikkerhedsvest ved trafikuheld -   

Nødflytning :   
- ingen mulighed for at skabe sikkerhed omkring dig og den tilskadekommende
- du ikke kan udføre den nødvendige førstehjælp
1.       Den tilskadekommende ligges på ryggen med armene langs kroppen
2.       Du knæler dig bag ved den  tilskadekommendes hoved og føre den ene hånd under nakken og den          anden fører du under hans skulderblade og løft så forsigtigt og ryk tættere på så du nu står på knæ.
3.       Du flytter armene ind i den tilskadekommendes armhuler  og tager et fast greb om den ene arm og sætter       dig op i hug.

4.       Derefter løfter du dig selv og den tilskadekommende op og går baglæns og bevæger dig væk

Vuder personen
Undersøg om personen er bevidstløs
Rusk let i hans skuldre
Tal højt og tydeligt
 Hvis personen er bevidstløs vil der ikke være kontakt og han vil ligge slapt hen


ABC
A      Airways (luftveje)
B    Breathing (vejrtrækning)
C    Cirkulation (kredsløb)

Airways
Træk en blid hånd fra hage til nakke– læg en hånd på panden og bøj hovedet bagover og 2. og 3. fingrespidser underkæben og løft den.
Tegn på frie luftveje: fri talestrøm
Tegn på lukket luftveje:  hvis man kan høre snorken, hivende eller hvæsende vejrtrækning.
Bevidstløshed medfører vejrtræningsstop da musklerne slapper af , og tungen falder tilbage i svælget og blokerer luftvejen.
Opkastning kan også blokere luftvejene.

Breathing
Normale vejrtrækning er 12 – 15 gange i minuttet og er ubesværet og lydløs.
 Se efter vejrtrækning ved at kigge på maven – føl på kinden om man trækker vejret og lyt til hjertelyd
Man må ikke daske til personen – det kan medføre andmeldelse for vold
Se, føl og lyt i 10 sekunder
Med normal vejrtrækning vuderes om blodkredsløbet er påvirket
Hvis den bevidstløse ikke har normal vejrtrækning er der tale om hjertestop ring derfor 1-1-2 og bruge Hjerte-Lunge-Redning HLR

Cirkulation
-          Invendige blødninger - kan ses ved at personen er bleg, koldsvedende, omtåget eller bevidstløs
-          Udvendige blødninger  - kan stoppes ved en fast hånd eller et sterilt klæde holdt stramt omkring den udvendige blødning
Hvis personen trækker vejret lægges personen i stabilt sideleje.
Tilkald hjælp
Du skal klart og tydeligt forklare hvad der er sket er den/de tilskadekommende  ved bevidsthed eller bevidstløse
Hvor er det sket
Hvor mange er der kommet til skade
Det er alarmcentralen der afslutter opkaldet så de får den information de skal bruge

Giv førstehjælp
Hvis personen er bevidstløs men trækker vejret normalt anbringes i stabilt sideleje dette gøres ikke ved nakke- og rygskader.
Sæt dig ved siden af personen – Placer armen nærmest dig selv i en vinkel ud fra hans krop – Håndfladen vendes opad – Bøj den anden arm ind foran kroppen så hånden ligger på hans kind nærmest dig selv – Bøj det fjerneste ben imod dig selv og træk i knæet så du kan rulle personen let over i stabilt sideleje – Ret det bøjede ben så hofte og og knæ danner en vinkel på 90 grader – Ret på hovedet så der skabes frie luftveje  
Psykisk første hjælp
        Optræd roligt
        Tal med den tilskadekommende
        Praktisk hjælp ved at samle den tilskadekomnes ting
        Lyt
        Berolig og fang den tilskadekommendes opmærksomhed. Lad personen græde ud og vær der for personen.
        Tal om det du har oplevet – da det ellers kan føre til post traumatisk stress

Overlevelseskæden
De fire ringe i kæden
1.       Tidlig erkendelse og hurtig alarmering (for at forebygge hjertestop) – mistanke om blodprob kan være smerter i brystet, smerten er konstant når personen er i ro.
2.        Tidlig HLR (for at købe tid) – 30 tryk og 2 indblæsninger, jo færre afbrydelser  der er når du giver HLR jo bedre er chancerne for overlevelse. 
3.       Tidllig defibrillering (for at genstarte hjertet) – brug af AED hjertestarter
4.       Efterbehandling (for at genoprettet livskvaliteten)

Hejrte – Lunge – Redning
HLR
Undersøg om personen er bevidstløs ved at råbe og ruske let i skulderene – Råb om hjælp – Skab frie luftveje – Undersøg om der forekommer normal vejrtrækning hos personen – Normal vejrtrækning : stabilt sideleje – tilkald hjælp 1-1-2 – giv førstehjælp 30-2


HjertemassageNormalt har vi en hjerte pumpning på 70 i minuttet. Idrætsafolk har en lavere hjertepumpning de har fra 40 – 30 pumpninger i minuttet.
Hjertet sidder i midten af vores to ribben og hælder en smule til venstre.
Dine to håndflader  flettes og placeres midt på brystkassen.
Tryk 4-5 cm ned
Læn dig ind over med strakte albuer så du ikke bliver træt når du trykker ned.
Pump hjerte 100 gange i minutter
30 – 2 - hjertemassage
30 – pumpning af hjertet
2 – udpustninger
4 – 4. dele – Mester Jacob melodien
Skab frie luftveje – Giv 2 indblæsninger (brystkassen skal hæves sig hvis dette ikke sker kan du søger efter fremmedlegmer i personens mund) –  tryk 30 gang mod midten af brystkassen.
Fortsæt med hjertemassage indtil der kommer redningsmandskab eller når personen har normalt vejrtrækning.
HLR til børn – tryk på den nederste 1/3 af brystbenet og ned 1/3 i brystet. Til børn under 1 år brug to fingre – Større børn en hånd  

Hjertestarter
Findes i det offentlige rum på forskellige steder.
Man tager låget af den grønne kasse og bruger så låget som nakke pude hvilke så giver frie luftveje.
AED – A-utomatisk E-kstern D-efibrillator
Grøn knap – tænd og sluk
Rød knap – stød knap når der stødes
Skærm -  hvor en stemme søger efter hjertelyd og fortæller va du skal gøre trin for trin
Elektroder – sættes på kroppen den ene elektrode lidt højere oppe en anden


                           
Airways
Fremmedlegemer i luftvejen
Ved mild tillukning af luftvejen
        Typisk ikke nødvendigt at skabe sikkerhed
        Vuder personen ved at give ham spørgsmål om hans velbefindene
        Tilkald hjælp behøves ikke blive blot ved personen
        Giv førstehjælp ved at bede personen blive v ed med at hoste
Ved svær tillukning af luftvejen
        Typisk ikke nødvendigt at skabe sikkerhed
        Vuder personen om han kan trække vejret
        Tilkald hjælp ved bevidstløshed 1-1-2 inden du begynder HLR, søg også hjælp hvis fremmedlegmet er fjernet f.eks. hvis personen er hæs efter, hvis der er givet heimlich skal personen tilses af en læge
        Giv førstehjælp ved at læn personen foroverbøjet, giv 5 slag mod ryggen. Efter hver slag skal du se om situationen er afhjulpet og om personens vejr trækning er forbedret. Hvis det ikke hjælper  skal du give 5 stød mod maven (Heimlich-metoden) – stå bag ved personen hold om maven på ham ved navlen og læn ham fremover stød 5 gange indad og opad med få sekunders pauser. Ellers gentag med de 2 metoder sammen – Børn over 1 år det samme som voksne – Spædbørn stødes på maven den samme bevægelse som hjertemassage bare kraftigere og langsommere frekvens altså 5 slag mod ryggen og derefter 5 stød mod brystet.
Heimlich metoden fem stød i bughulen ved lever og maveregionen – Altid 5 slag ikke flere eller mindre!!

Ulykker ved kvælning
Selvmord, børn og legetøj
        Befri personens hals
        Vuder bevidstløshed – normal verjtrækning – hudfarve – støt hoved og nakke
        Ring 1-1-2
        Giv HLR hvis bevidstløshed

Druknings ulykker
Lystfisker, turister i vesterhavet, fulde mennesker, børn i svømmehaller.
        Få overblik om det muligt at nå den druknende uden at bringe sig selv i fare, kan du finde noget du kan få ud og hive personen op, er det muligt at sejle ud til personen, hvordan er vand temperaturen og strømforholdende
        Er det muligt at få personen i land skal du vurdere om bevidstløshed – hudfarve
        Tilkald 1-1-2
        Giv HLR, giv kunstig åndedræt for at fjerne mængden af vand personen har slugt, van i næse og mund fjernesa ved at lægge personen på siden.
Syv baderåd
1.       bad aldrig alene
2.       gå kun ud til navlen
3.       svøm langs kysten
4.       bad kun, hvor det er tilladt
5.       gå op, når du begynder at fryse
6.       spring kun på hovedet hvor vandet er dybt nok
7.       bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet

Nakke- og rygskader
Høj energi – opbremsning af høj fart deraf slyngning af hovedet fra retning forsaget opbremsningen tilbage igen.
·         Personer kastet ud af køretøjer
·         Fastklemte personer i bilerne
·         Fontalt sammenstød/kollision med fast genstand
·         Køretøjer er rullet rundt
·         Der er tale om fald fra over 4 meter
Skader på led, muskler, knogler, nerver og blodkar i nakken og ryggen
        Nødflyt kun personen hvis der er truende farer på ulykkestedet.
        Personen ved bevidsthed vil klage over smerte, ømhed og muskelspændinger i nakke/ryg , føleforstyrelser og lammelser kan forekomme. Løft hans hage uden at tage hans hoved bagover så der skabes frie luftveje.
        Tilkald 1-1-2
        Giv HLR ved bevidstløshed, kunstig åndedræt skal forsøges ud at dreje hovedet bagover, ved bevidsthed fortæller du om hvad du gør og at personen ikke må rører sig lad græden komme til fri skue bare han forholder sig i ro, støt hans hoved med begge hænder.
Fjern aldrig styrthjelme fra den tilskadekomne.


Breathing
Slag mod hovedet
        Nødflyt personen hvis der truende farer på ulykkestedet eller forhindre dig i at udøve førstehjælp
        Undersøg personens bevidsthedsniveau og vejrtrækning, vær opmærksom på skader på ryg og nakke kan forekomme¨
        1-1-2 hvis personens bevidsthedsniveau er ændret eller er bevidstløs også bare ved bekymring.
        HLR, Overvåg personen i 24 timer, symptomer på hjernerystelse bed personen om at holde sig i ro og tilkald læge.
Ændring af bevidsthedsniveau kan udvikle blødning imellem kranie og hjernehinde ses som regl inden for 24 timer. Denne blødning foresager sløvhed, omtågethed og bevidstløshed. Hurtigst muligt proffesionel behandling. Blødning kan give et tryk på hjerne så den forlænget rygmarv påvirkes og det kan foresage åndedræts besvær
       Kulilteforgiftning
        åben døre og vinduer så der kommer gennemtræk, ved brand nødflyttes personen hvis muligt og luk døre og vinduer – indånd ikke røg fra branden.
        Er personen vågenog klager han over smerter i brystet -  hovedpine – kvalme, hvis personen virker omtåget kan der forekomme en bevidsthedsniveau, der kan være vejrtrækningsbesvær og kramper, hudfarven kan være lyserød ved forgiftningen
        Ved mistanke om forgiftning tilkaldes 1-1-2 og behandling foretages
        HLR, Stabilt side leje ved normalt vejrtrækning,  revuder personens ABC jævnligt

Brystkasselæsioner
Klemt brystkasse – brækket ribben og beskadigelse af lungeren, kniv og skidsår – beskadigelse af lunger og hjerte.
        Dan et overblik, kan dette ikke skabes tilkald da hjælp
        Undersøg bevidstløshed og vejrtrækning  – frie luftveje: blod hostning, hudkulør, smerter ved vejrtrækning hul i brystkassen? Tegn på påvirket blodkredsløb – bleg og koldsvedende.
         Ring 1-1-2
        Den syge side ligges i stabilt sideleje (bedre mulighed for vejrtrækning da de indre blødninger ikke påvirker hele kroppen men kun det sted blødningen kommer fra, dog ved bevidsthed skal man tilgodese personens behov for hvilke stilling der rarest), Revurder ABC jævnligt, HLR, letning af vejrtrækningen ved at sidde halvt siddende, berolig

Åben brystkasselæsioner
        Tildæk ikke særet lufttæt
        Fjern aldrig fremmedlegmet
        Anlæg evt en ventilforbinding – fjernes hvis vejrtrækningen forværres eller bliver bevidstløshed og laves med et sterilt kompres og et stykke firkantet plastik der dækker kompresforbindingen som fastgøres med plaster tape på tre sider

Livstruende blødninger
Massiv blødning påvirker blodkredsløbet og vil medføre utilstrækkelig tilførsel af il til cellerne. Ring altid 1-1-2.
        Skab overblik
        Søg efter frie luftveje og vejrtrækningen, stødsvis sprøjtende i takt med pulsen (pulsåreblødning) kraftigt sivende (veneblødning), blodcirkulationen bliver utilstrækkelig med bleghed – koldsvedende, omtåget og bevidstløshed
        Ring 1-1-2
        Pres kraftigt imod det åbne sår, læg personen ned, lig tæppe på personen, berolig personen, revuder ABC jævnligt, påvirkning af blodkredsløbet se punkt 2 ben løftes.
Fast forbinding – kompresbinding laves ved en rundtur om såret hvor du laver en knude ved såret
Trykforbinding – det samme som fast forbinding dog kommes en hårdgenstand ind under knuden på såret
Improviseret trykforbinding – trekantet tørklæde vrider den 180 grader rundt og bindes om såret og knuden placeres så på såret
Blodkar i kroppen
·         Pulsårer fører blodet fra hjerter rundt i kroppen til alle cellerne
·         Kapillærnettet er de små fine blodkar, der har kontakt med cellerne
·         Vener fører blodet retur til hjertet

Buglæsioner/indre blødningerSlag mod maven kan påvirke skøre organer som lever, milt og nyrer.
        Skab overblik og skab sikkerhed
        Undersøg bevidsthedstilstand, vejrtrækning og nakke- og rygskader, indre blødninger ved mavesmerter, tegn på påvirkning af kredsløbet: koldsvedende, forvirret tale
        1-1-2 hurtig
        Åbne mavelæsioner: forbindning – fjern aldrig fremmedlegme, anbring personen i den mest behagelige stilling hvis han har mavesmerter – lindring af smerterne ved at tage benene op under sig, påvirket blodkredsløb (bleg, koldsvedende og omtåget) skal personen ligge ned med løftede ben, giv ikke personen noget drikkelse eller mad, revuder ABC jævnligt hvis aller nødvendig HLR

Hedeslag og solstik
hedeslag – er opvarmning af hele kroppen
solstik – er opvarmning af hovedet
        Ingen sikkerheds skabning
        Vuder om personen har kvalme, hovedpine og svimmelhed svare personen forvirret og sløv, huden er varm og rød eller bleg og koldsvedende
        1-1-2 hvis bevidsthedstilstanden påvirkes, sæg læge eller skadestue hvis tilstanden ikke ændres
        Afklæd personen i et køligere område, andbring hænder og ben i koldt vand og brug kolde klude til pande, underben og underarme, giv rigeligt drikkelse til personen

Kuldepåvirkning
Milde kuldepåvirkninger
        Han er kold og fryser og har kulderystelse han er ved bevidsthed
        Kontakt læge eller skadestue hvis bevidstheden er påvirket
        Flyttes til varmere omgivelser, pak personen in i et tæppe, giv varme drikke med rigeligt sukker ingen alkohol!

Svær kuldepåvirkning
        Personen er forvirret, døsige, er gangbesværre, koordinations besvær, har problemer med at tale og der er risiko for bevidstløshed ved lav kropstemperatur
        1-1-2, proffesionel behandling ved svær kuldepåvirkning.
        Afklæd personen og pakkes ind i tæpper evt alutæppe, flytning skal ske forsigtig uden de store bevægelser på arme og ben, giv ikke personen noget at drikke, revuder ABC jævnligt evt. HLR

Kroppen forsøger at holde den indre temperatur på ca. 37 grader, derfor lukkes der af for blodkredsløbet i arme og ben, som bedre kan tåle den lave temperatur det er derfor du skal være forsigtigt med at bevæge armene og benene da det kan pumpe det kolde kolde blod ind i kroppen fra arme og bennene.

Forbrændinger og skoldninger
Forbrændinger – kontakt med ild eller stærk varme.
Skoldninger – direkte kontakt med varme væsker og dampe.
        Ild i tøjet slukkes med vand eller et klæde
        Ved overfladiske forbrændinger er huden rød, varm og der er smerter,  ved dybe forbrændinger er der blærer, væsker, sort hud og væskende hud, følelsesløshed, smertende, hvis det forbrændte område er større en personens arm skal man vurdere koldsvedenhed, bleghed, omtågning.  stor væsketab fra forbrændingen kan påvirke blodkredsløbet.
        Påbegyndt afkøling inden 1-1-2 hvis – forbrændingen er større end personens arm – forbrændingen er hele vejen rundt om f.eks. arme, ben, krop eller nakke – bevidsthedspåvirkning eller vejrtrækningsbesvær
        Mindre forbrændinger søges der læge eller skadestue hvis – blærerne er større end en femkrone, forbrændingen er ved et led, hænder fødder – forbrændingen er sort og væskende
        Afkøl forbrændingen hurtigst muligt med vand, reguler selv vandtemperaturen, afkøl mindst 30 min.eller når smerten forsvinder, fjern løstsiddende tøj og smykker, hvis tøjet sidder fast i forbrændingen fjern det ikke!, bleg og koldsvedende læg personen ned, undgå nedkølning ved kun at skylle det forbrændte område

Udvendige ætsninger
Kemiske stoffer
        Skab sikkerhed for dig selv sørg for at du ikke på nogen måde kommer i kontakt med det ætsende stof
        Huden er rød eller brunlig evt. væskende sviende brændene smerte – ligner forbrændning, i øjet stærkere smerte rødt og irreteret.
        Ætsninger større end personens arm tilkald øjeblikkelig hjælp behandling med det samme!! Mindre område tilkald læge skadestue
        Følg forbrændings førstehjælp ved 1-1-2  påkrævet område, hvis øjet er ramt skyl fra næseroden og udad – hold øjet åben så vandet kan skylles under øjenlåget, personen fjerne selv sine kontaktlinser,

Elulykker
Defekte ledninger.
        Afbryd strømmen, højspændingsulykker lader man proffesionelle afgøre, hvornår spændingen er afbrudt.
        Bevidstløshed, vejrtrækning og forbrændings vurdering
         Bevidstløshed 1-1-2, søg altid læge eller skadestue
        Bevidstløshed – HLR, Køl forbrændingen


Forgiftninger og indvendige afsætninger
Voksne: indtagelse af medicin eller rusmidler
Børn: indtagelse af planter, bær, cigaretskod osv.
        Skab sikkerhed for dig selv sørg for at du ikke på nogen måde kommer i kontakt med det ætsende stof
        Det kan vare timer inden man der vises tegn på forgiftning, alvorlige forgiftninger – vejtræknings problemer – sløvhed – bevidstløshed – påvirket kredsløb eller kramper – Indvendige forgiftninger i kontakt med mund, spiserør eller luftveje.
        1-1-2 ved ændring af personens bevidsthedsniveau, læge eller skadestue ved bevidsthed og upåvirkethed, medbring den ting du er blevet forgiftet af
        Fjern synlige rester fra munden og skyl med vand, giv et glas vand eller mælk, giv aldrig mere end et glas væske, undgå væsken hvis personen er sløv eller ikke vil drikke, forsøg kun at fremkalde opkast når du har fået anbefaling af en læge eller giftlinien,  Petroliumsprodukt: mælk eller flødeis, revuder ABC jævnligt, HLR     
Små skader
Forstuvning og skader på muskler bruges RICE metoden som første hjælp
R-Ro
Hold det tilskadekomne sted I ro indtil hævelse er aftaget
I-IS
Afkøl det tilskadekomne sted  med is i 20 min. Med en pause på 30 min. det må dog ikke kommer direkte på huden
C-Compression
Pres hurtigst muligt med en flad hand mod det tilskadekomne sted. Forbind det tilskadekomne sted så der forekommer et pres og afkøl ved at lægge is på forbindingen.
E-Elevation
Hold det det tilskadekomne område over hjertets niveau

Forstuvninger
        Ømt, rødt, nedsat bevægelighed – forstuvet eller brækket? Svært at skelne
        Hvis du efter en skade ikke kan bevæge et led skal du kontakte læge eller skadestue
        RICE


Knoglebrud
Sker oftes på ældre der har let ved at falde plus har svage knogler
        Lukkede brud: huden intakt over brudstedet. Åben brud: huden ødelagt ved evt. knoglespidser, smerter hævelser, fejlstilling, hørt et knæk, brudr på bækken og lårbenet kraftigt blødninger.
        brud på bækken og lårbenet 1-1-2, brud på kraveben – arme eller fingre kontakt læge eller skadestue
        dæk kun bruddet med et sterilt klæde, brud på ben og bækken være i findestillingen, støt brudet med et tæppe, tal roligt, beskyt omgivelser ved at læøgge en tæppe om personen, brud på arm eller kraveben støttes med en armslynge af et trekantstørklæde
Søg læge hvis –
·         Såret er over 1,5 cm langt og over 0,5 cm dybt
·         Såret sidder ved et led
·         Såret sidder i ansigtet
·         Stik-, skud- og bidsær

Tegn på betændelse
·         Hævelse
·         Rødme
·         Ømhed
·         Varme
Bid af hunde – hundegalsskab (rabies) – der findes vaccination mod hundegalskab
Skovflåt søger hen til de varme steder på ens krop
Forskellen på en tåge og skovflåt –
Tåge: 6 ben – insekt
Skovflåt: 8 ben – mide, endetarmen som også fungere som dens hoved forsvinder ind i kroppen – kroppen udskilder den automatisk efter noget tid.
2 % af skovflåterne indeholder burelia
I Allerød og på Bornholm er der special stuer til burelia ramte.
Hugorm – lever tørt ved stranden ve siv og lyng
Fjæssing – har  pigge

Førstehjælp ved sygdomme
Folk med sygdomme kan komme i situationer hvor andre mennesker i nærheden kan blive behjælpelige og livreddende for dem. Derfor er det ideelt hvis man kender tegnene eller symptonerne på det mest alvorlige sygdomme.

Blodprop i hjertet
        Brystsmerter, smerte stråling ud i arme, skuldre, mave eller underkæbe. Der vil ofte være verjtrækningsbesvær, svedeture, svimmelhed, kvalme, opkastning mavesmerter eller bevidstløshed
        Der er behov for hurtigt hjælp undervuder IKKE situationen 1-1-2
        Placer personen i en behagelig stillingen så personen kan slappe af halvt siddende – halvt liggende, giv personens medicin, psykisk førstehjælp er vigtigt her, bliv hos personen revuder ABC jævnligt, HLR

Slagtilfælde
Blodprop eller blødning i hjernen. Lukker et afsnit af hjernen så hjernens celler lider af iltmangel.
        Kommer uden varsel med følelsesløshed i arme og ben og munden skæves og hælder til den ene side, forvirring svær at tale med, synsforstyrelser svimmelhed koordination og motorisk besværet, pludselig hovedpine
        Undervuder ikke situationen ring efter hjælp få dog helst en anden til det.
        Sæt personen i en behagelig stilling, revuder personens ABC jævnligt, HLR, psykisk førstehjælp

Astma og bronkitis
Sygdomme i luftvejen.
350.000 danskere lider af astma og 1/3 af dem er børn under 16 år.
Astma kan udløses af:
Pelsdyr-rygning(også passiv rygning)-hustøvmider-stærke lugte-pollen-fugtigt og køligt vejr-forkølelse-fysisk aktivitet-bestemte madvarer
        Anfald der medfører vejrtrækningsproblemer hiven efter vejret, forpustet øget slimdannelse hoste, blå læber-øre-næsefløje, personen er urolig og angst
        Hvis andfaldet ikke fobedres efter medicin tilkald 1-1-2
        Hjælp med medicinen, behageligt stilling, løsne stramt tøj, udluft for stærke lugte, psykisk førstehjælp,  revuder personens ABC jævnligt, HLR

Epilepsi
Arveligt eller i forbindelse med hjernetraumer og hjerneskader. Ofte finder man ikke årsagen.
        Nogle er korte hvor personen er fraværrende, nogle er med kramper med sitren eller ryk i arme og ben, ændring af hudkulør – øjendrejning – fråde om munden – afgang af urin og evt. opkastning, anfaldetsvarighed er fra ½ minut til 2 min. Derfter træthed og sove tungt i flere time.
        Hvis andfaldet varer mere end 5 min. 1-1-2.
        Beskyt personens hoved læg evt. noget underhovedet så personen ikke slår sig , bliv hos personen, når andfaldet ovre spørg til hvordan du kan hjælpe yderligere, hvis personen ikke er vågne når andfaldet er slut ligges han i stabilt sideleje.  

Sukkersyge
Også kaldet diabetes er en sygdom hvor blodets sukkerindhold er øget ud over det normale. Der er to typer for sukkersyge.
Type 1 som er insulinkrævende
Type 2 rammer overvægtige voksne styres med kost, motion og til tider tabletter.
        Tegn på lavt blodsukker uvikles over minutter til timer, personen føler sult – mathed – svimmelhed – er bleg og koldsvedende, ryster – taler sløret og har mærkelig aggressiv adfærd, kan medføre beviudstløshed og kramper’
        Omtåget og bevidstløs ring 1-1-2
        Ved bevidsthed gives søde drikke eller spise – druesukker og derefter spise et måltid efterfølgende – hvis ikke det hjælper tilkald lægehjælp, berolig, revuder personens ABC jævnligt, HLR

Infektioner
Ved svækket immunforsvar eller aggressive bakterier.
        Feber, sløvhed, udvikle kramper, nakkestivhed, hudblødninger, infektioner i luftvejevejrtrækningsbesvær, maveinfiktion – mavesmerter – diarre og opkastning – dehydrering – undersøg dehydrering ved at nive i huden hvis den bliver siddende er det tegn på  dehydrering ikke brugbar på gamle mennesker
        1-1-2 sløvhed, bevidsthedspåvirkning, får kramper, hudblødning, vejrtrækningsbesvær, nakkestivhed – kontakt læge hvis personen har høj feber eller ikke kan tage væske pga. diarre og opkastning.
        Infektionssygdomme med feber, diarre eller opkastning er det vigtig ,med væske, høj feber bruges et lagen.

Feberkramper hos børn
ses hyppigst hos børn på 6 år ned til 5 måneder. 5 % af alle børn får feberkramper årsagen er ukendt.


Brandbekæmpelse

Der er en stor varme omkring en flamme på 4 meter så brandøvelsen der foregik i brandkurset i gamle dage var for grænseoverskriddende for de fleste. Der udover er det nu forbudt at tænde bål i købenshavns kommune. Så i dag foregår brandkurset teoretiksk.
Hvilke regefølge skal man tage stilling til disse punkter –
·         Red mennesker
·         Alarmer brandvæasnet
·         Bekæmp ilden
Disse punkters regefølge kommer helt an på situation og en selv.
·         Red dig selv
·         Red andre – kun barndfolk
·         Advar om brand
Red dig selv som punkt nr. 1 – Advar om brand som nr. 2 og Red aldrig andre da du kan være tilskade for dig selv og gøre brandfolkenes arbejde endnu mere uoverskueligt.
Brandstifter er den hyppigeste grund til brand.

Bekæmp ilden – begræns fareren
Luk døre og vinduer
Fjern trykflasker, luk for gassen
Fjern letantændelig materiale
Kravl hvis du er i et sort rum, hvor du ingen ting kan seFjern en/nogle af delene for at bekæmpe eller sikre branden til ikke at udvikle sig Brandtæppe skal blive på det der brander
Brug aldrig vand da der er oxygen i H2O
Hvis der ild i et menneske –
Brandtæppe på
Ned og ligge
Brus med vand eller hæld spande med vand  på

Kulsyre = -80 grader som foresager forbrændninger hvis det bruges på mennesker men bruges dog kun til elektricitet
Pulver  = bruges på fedtstof

Varmestråling kan let foresage ildebrand
Rørene cirkulere rundt på skolen det vil sige hvis der bruges de samme rør gennem et hvilke som helsst bygning og rørrene kommer over 300 grader går der ild i de rum rørene går i gennem.
Strålevarme kan sætte ild til noget der er max 30 meter væk
Brug brandalarm – røgalarm vigtigst i soveværelses
Husk altid at slukke letanrændelig materiale eks. Friturestegnings maskiner etc.
Ikke hensynsmæssigt at have ting på trappen da det er beregnet til  flugtvej og er indbydende materiale til brandstiftere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar